dinsdag 5 september 2023

πŸ’‘ Dit moet je weten volgens Martha Peace

Stel je voor dat ik je een stuk taart 🍰 beloof. Je verheugt je erop, maar dan zet ik een bord spruiten πŸ₯¦ voor je neer. Daar dacht ik aan toen ik aan dit bericht begon. Ik beloofde de vorige keer dat ik een iets positiever bericht zou schrijven. Iets in me zegt: sla maar over; zeg gelijk waar je het niet mee eens ben. Ik doe het niet. Dat zou net zo teleurstellend zijn als spruitjes in plaats van taart. πŸ˜”

Wat moeten vrouwen over God weten
Vandaag deel ik een selectie uit wat Martha Peace zegt dat wij als vrouwen over God zouden moeten weten. Je vindt het op pagina 30-32.


πŸ’‘ Dit is wat je moet weten volgens Martha Peace [1]

1️⃣ God is genadig, rechtvaardig en ontfermend (Lees: Psalm 116:1,2,5)
Omdat God genadig en ontfermend is, is Hij bewogen met jouw worstelingen en met de pijn die je voelt. God zal op Zijn genadige manier met jou wandelen door alle omstandigheden die je ondervindt. Hij zal naar je luisteren als je het tot hem uitschreeuwt. Hij zal Zijn zorg over je uitstorten. Omdat God heilig is, zal Zijn zorg altijd goed en rechtvaardig zijn. Je kunt Hem volledig vertrouwen.

2️⃣ Gods kracht en begrip zijn oneindig (Lees: Psalm 147:3,5)
Omdat Gods kracht en begrip oneindig zijn, weet Hij wat je wilt, voelt, verlangt en nodig hebt. Hij overziet alle mogelijke opties. Er is geen grens aan Zijn inzicht. Dat stelt Hem in staat om vast te stellen wat het beste voor jou is en hoe jij Hem het meest kunt verheerlijken. Er is ook geen grens aan Zijn kracht om voor jou te zorgen. Hij kan je hart genezen, zelfs als het gebroken is.

3️⃣ God werkt doelgericht in jouw leven (Lees: Romeinen 8:28-29)
God belooft alle ervaringen van jouw leven, inclusief het kwaad dat jou werd aangedaan, ten goede te gebruiken πŸ™Œ

Ik deel deze 3 eigenschappen van God omdat ze zo mooi zijn. Klik op de gele linkjes en lees de Bijbelteksten in hun context: God is genadig, Zijn begrip is oneindig en als je Zijn kind bent, belooft Hij dat Hij alle dingen ten goede zal gebruiken. Geloof je dat?
---

🍰 Hoe voel je je wanneer je iets positiefs verwacht, maar uiteindelijk iets teleurstellends ontvangt, vergelijkbaar met taart verwachten en spruiten krijgen? Heb je ooit zoiets meegemaakt? 

Volgende keer 
En onthoud, de volgende keer krijg je spruitjes! πŸ˜„πŸ₯¦

---

[1] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

donderdag 27 juli 2023

Van klei naar kind: een theologische evaluatie van 'De godvrezende vrouw'

 Ik eindigde mijn vorige blog met:

Volgende blog: hoofdstuk 2 van 'De godvrezende vrouw' onder de loep. Eerlijk gezegd, ben ik nog niet helemaal positief. Jouw inzichten zijn welkom! Stay tuned voor een oprecht review! 
Beginnetje aan hoofdstuk 2
Vandaag maak ik een beginnetje. Ik ben nog steeds niet positief en ik denk dat ik weet waar dat door komt...

πŸ‘‡ Lees verder onder de foto.

🧐 Cultureel perspectief? 
Ik ben niet positief omdat ik niet mee kan gaan met de invalshoek waarmee Martha Peace vrouw-zijn benadert. Ze lijkt meer vanuit een cultureel perspectief te spreken dan rechtstreeks uit de Bijbel en daarnaast kijkt ze door de bril van gezag naar de vrouw. [1] Iets dat Gods Woord  zelf niet doet. Ik verwachtte dat het boek 'De godvrezende vrouw' dieper geworteld zou zijn in de Schrift. Maar ik ben vastbesloten om een eerlijk en grondig review te schrijven, waarbij ik zowel de sterke als zwakke punten van dit boek belicht.

😲 Nogal moralistisch
Het eerste dat me opvalt is Martha's nogal moralistische visie op God (en het dienen van Hem). Ze gaat daarbij uit van Romeinen 9:19-21

"U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zΓ³ gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?" Bron: HSV, hoofdstuk 9

God dienen i.p.v. dat Hij ons dient?

Martha Peace: De God van de Bijbel is de soevereinde, rechtvaardige en liefdevolle Heerser van de hele aarde en van Zijn schepsels. Hij is de allerhoogste God, Die een pottenbakker is en wij zijn Zijn klei. Wij moeten ons voor Hem buigen in nederige onderwerping en aanbidding. Onze kijk op het leven moet Godgericht zijn, niet zelfgericht, wij zijn hier om Hem te dienen, in plaats dat Hij er is om ons te dienen, Hij alleen is het waard om geprezen te worden, het is fundamenteel om te begrijpen wat jouw positie is als schepsel dat de Schepper kent, om alle misvattingen te verhelderen die je over God en Zijn beschermende autoriteit kunt hebben. [2]

πŸ€” Mijn visie op dit stukje:
 • Nadruk op plicht: Het gebruik van termen als "moeten", "nederige onderwerping" en "dienen" suggereert dat onze relatie met God voornamelijk gebaseerd is op plichtsgevoel en gehoorzaamheid. Hoewel gehoorzaamheid aan God zeker belangrijk is, kan een puur moralistische benadering de relatie met God reduceren tot een regeltjes-systeem, waarbij de nadruk ligt op menselijke inspanning om te voldoen aan Gods eisen om Hem te dienen.
 • Eenrichtingsperspectief: het stukje benadrukt dat wij hier zijn om God te dienen, in tegenstelling tot het idee dat God naar ons omziet en ons dient met Zijn liefde en genade. Het suggereert een eenrichtingsperspectief, waarbij de focus ligt op wat wij voor God moeten doen, in plaats van het begrijpen van Gods liefdevolle betrokkenheid bij ons.
 • Christus wordt niet genoemd: In de tekst wordt weliswaar gesproken over "De God van de Bijbel", maar er wordt geen expliciete verwijzing gemaakt naar Jezus Christus als de Zoon van God. Het lijkt erop dat de tekst voornamelijk spreekt over God als Schepper en Heerser, zonder de unieke rol van Jezus als Middelaar en Verlosser te benoemen.

Elke discussie waarin Zijn naam niet gehoord wordt, is zinloos. Calvijn, aangehaald door Elize M. Fitzpatrick [3]


Martha Peace: Het is fundamenteel om te begrijpen wat jouw positie is als schepsel dat de Schepper kent, om alle misvattingen te verhelderen die je over God en Zijn beschermende autoriteit kunt hebben.

🀨 In Christus zijn we...
Mensen en dieren zijn inderdaad schepselen geschapen door de Schepper. Maar als je  tot geloof gekomen bent, is dit een veel te eenzijdig omschrijving van je positie en identiteit. In Christus zijn we niet langer alleen maar schepselen die van Hem afhankelijk zijn, maar worden we deel van Zijn familie. We kregen een bijzondere positie: geliefde kinderen en erfgenamen van Gods genade en beloften. Het begrijpen van deze unieke positie is van groot belang. Zo bezien is Gods werkelijkheid dieper en mooier dan die van Martha Peace.

🌟 Onze daden een prachtige reactie
Je zou met de Bijbel als Gods leidraad tot deze omschrijving kunnen komen:
Het begrijpen van wie God is in Zijn Zoon Jezus Christus is fundamenteel voor Zijn kinderen. Wanneer we Zijn liefde, genade en vergevingsgezindheid omhelzen en groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus, vloeien goede werken daar op een natuurlijke manier uit voort. Onze daden zijn niet langer een plicht, maar een prachtige reactie op Zijn onvoorwaardelijke genegenheid voor ons. We worden daardoor geΓ―nspireerd om anderen lief te hebben en te dienen. Goede werken zijn dus het gevolg van het kennen en begrijpen van wie God is in Jezus Christus.

πŸ’¨ Tekst uit de context gehaald
Dat Martha Peace Romeinen 9:19-21 gebruikt laat zien dat ze deze teksten uit de context haalt. Dit is de echt bedoeling van deze verzen:

πŸ“–⚒️ In Romeinen 9-11 benadrukt Paulus de soevereiniteit van God en Zijn verkiezing van IsraΓ«l als Zijn uitverkoren volk. Hij legt uit hoe dit past in Gods plan van genade en barmhartigheid voor alle volken. De metafoor van God als Pottenbakker wordt gebruikt om Zijn recht en macht over Zijn schepping te illustreren, maar het beschrijft niet specifiek de unieke relatie tussen de godvrezende vrouw en haar liefdevolle hemelse Vader. Om de theologische boodschap volledig te begrijpen, is het essentieel om de context van deze verzen te overwegen. Deze passage is niet direct verbonden met de persoonlijke relatie van de godvrezende vrouw met God.


Leestip
Heleen Vissers blogbericht:  Bijbelboek Romeinen 9-11 


3 mooie vragen over God dienen πŸ™πŸ€”πŸ’­
 1. Hoe beΓ―nvloedt een eenzijdige visie op God onze relatie met Hem?
 2. Wat zijn de mogelijke problemen als we onze relatie met God en mensen voornamelijk benaderen als een plicht?
 3. Wat is het grootste verschil tussen een moralistische benadering van het christelijk geloof en een geloofsbenadering die is geworteld in Gods liefde en genade? 

πŸ“šπŸ”Volgende blog (hoofdstuk 2, deel 2)
In één van mijn volgende blogs zoom ik in op wat Martha Peace zegt over waarom getrouwde vrouwen bescherming nodig hebben Ik zal me vooral richten op enkele zorgwekkende aspecten die niet overeenkomen met wat de Bijbel zegt. 

Maar eerste een iets positiever bericht over wat de vrouw moet weten over God, zoals genoemd op pagina 30-32. Blijf dus op de hoogte! πŸ”πŸŒŸ

---

[1] Autoriteit en onderwerping zijn niet de focus van de Bijbel
[2] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521
[3] Boek: Because He Loves Me, pagina 198 over "the hope of the gospel"

woensdag 19 juli 2023

Martha's gebed: echtgenoot als belangrijkste bediening πŸ™πŸ‘¨

Martha Peace benadrukt dat het enige dat een vrouw kan belemmeren om een deugdelijke, godvrezende echtgenote te worden, de zonde is. Ze legt uit dat als een vrouw echt een christen is, God in alles heeft voorzien wat tot het leven en de godsvrucht behoort. God heeft de greep van de zonde verbroken en Hij geeft de bovennatuurlijke kracht van de inwonende Heilige Geest om Zijn Woord te gehoorzamen en zich te onderwerpen aan Zijn weg en wil. 

πŸŽ―πŸ‘°πŸ€΅ De belangrijkste bediening van de echtgenote 
Ze vernauwt dit perspectief tot de rol van de getrouwde vrouw met haar echtgenoot als haar belangrijkste bediening.


πŸ™‡‍♀️πŸ’¬ Martha's gebed (schuldbelijdenis, "ik wil"- "leer mij")
Daarna nodigt ze de lezers uit om een gebed uit te spreken en schuld te bekennen, voordat zij doorgaan naar hoofdstuk 2. Dit is het gebed dat ze deelt:

Lieve Heere, ik belijd dat ik niet de vrouw ben geweest zoals U mij wilde hebben. Ik heb uw hulp nodig om die vrouw te worden, Ik wil mezelf toewijden om de taak die ik heb met betrekking tot mijn man, de belangrijkste bediening van mijn leven te maken, Leer mij wat ik moet weten. Ik wil dat mijn leven en mijn relatie met mijn man U verheerlijken. In Jezus naam Amen.

πŸ€”πŸš« Te sterke nadruk op rol van vrouw
Ik durf dit gebed niet letterlijk zo te bidden want het roept bij mij verschillend vragen op. Natuurlijk mag jij dit gebed bidden, iedereen is daar vrij in. Maar mijns inziens...
 1. legt het een (te) sterke nadruk op de rol van een vrouw binnen het huwelijk, waardoor andere aspecten van haar leven en roeping onbenoemd blijven. 
 2. suggereert het bijna dat een vrouw haar eigen ik op moet geven om te zich alleen op haar man te richten. 
 3. legt het geen nadruk op wederzijdse liefde en respect terwijl de Bijbel dat wel doet. 
 4. zegt God nergens dat de man na de Heere de belangrijkste bediening is voor een getrouwde vrouw.

πŸŒŸπŸ™ Mijn eigen gebed zonder hyperfocus [1]
Voor mezelf  heb ik een ander gebed gemaakt:

Liefdevolle Vader, ik kom tot U en leg mijn hart voor U neer. Ik erken dat ik niet perfect ben en regelmatig de fout in ga tegenover mijn man, collega's, anderen (kinderen). Ik heb U zo nodig om te groeien in mijn relatie met anderen. Geef me  meer begrip en liefde.

Help me om mijn gaven en roeping te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ik ze kan gebruiken om anderen lief te hebben en te dienen, te helpen, te leiden op de plekken waar ik ben en waar ik vandaag of morgen kom. Help me de week door. Ik vind het moeilijk om de juiste balans te vinden. 

Geef me meer liefde en vriendelijkheid in m'n interacties, thuis en daarbuiten, en laat mijn leven een getuigenis zijn van Uw genade. Maak ons huwelijk zoals U het graag ziet. In Jezus' naam bid ik dit. Amen.

 


πŸ€” God antwoord & verhoort (positief) als je het meent?
Op bladzijde 27 na het stukje met het gebed zegt Martha als afsluitend stukje van het eerste hoofdstuk dit:

Als je zojuist gebeden hebt en je het meende, kun je er vanuit gaan dat God gehoord heeft en dat Hij je gebed zal beantwoorden, want 1 Johannes 5 zegt: "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. [2]

Verschillende reacties
Op Instagram werd daar verschillend op gereageerd


Nuance aangebracht (bij deze)
In het algemeen geloof ik dat het veel genuanceerder ligt. God geeft altijd antwoord op gebeden, maar Zijn antwoord is niet altijd wat we willen horen en soms ook niet waar we op hoopten. 

🌈 soms is Gods antwoord "ja" en worden mijn gebeden verhoord op de manier waarop ik het hoopte. Soms zelfs boven wat ik verwachtte.
❌ andere keren kan het antwoord "nee" zijn, wat inhoudt dat God mijn verzoek niet inwilligt en er geen "wonder" gebeurt. Maar betekent niet dat Hij de grote Afwezig is in wat ik meemaak. Juist niet
⏳ er zijn ook momenten waarop God antwoordt met: "wacht" of "nu nog niet". Zie:'soms later pas', hieronder.

πŸ€—πŸ‘† 3 punten met dank aan Evie

Soms later pas
Ik wil benadrukken dat Gods antwoorden niet altijd zo duidelijk of voor de hand liggend zijn als we denken. Daarbij komt nog dat je soms het antwoord jaren later pas ziet, als je terugkijkt op je gebeden en de weg die God met je ging.

Ook al lijkt je gebed geen resultaat te hebben, stop toch niet met bidden. Als je gebed eerlijk (wettig) is en je de verhoring met heel je hart onderwerpt aan Gods wil, weet dan dat je Γ²f je wens zult krijgen, Γ²f anders een tevredenheid zult ontvangen met Gods 'nee'. #AlexanderHume πŸ“–πŸ™Œ


πŸ“šπŸ” Volgende blog 
Hoofdstuk 2 van 'De godvrezende vrouw' onder de loep. Eerlijk gezegd, ben ik nog niet helemaal positief. Jouw inzichten zijn welkom! Stay tuned voor een oprecht review! πŸ˜„ 

Vraagje: is het echt waar dat vrouwen vaak eerder misleid worden en daarom bescherming nodig hebben. #MarthaPeace

Tot de volgende keer!

---

De foto's zijn gemaakt door Tep Ro uit Cambodja. Hij deelt deze foto's om te worden gebruikt door christenen.
[1] Dit aangepaste gebed heeft een bredere focus op het leven van een vrouw en haar relatie met God, waarbij haar huwelijk slechts één aspect is. Het benadrukt het zoeken naar Gods leiding, de ontwikkeling van persoonlijke geestelijke groei en het streven naar liefdevolle relaties in alle aspecten van het leven.
[2] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

---
πŸ‘‰ J. deelde: Verhoord gebed
πŸ‘‰ Aritha's visie op Spreuken 31: Ik hoef al die dingen niet te doen

zaterdag 8 juli 2023

Bloeiend in Gods plan: De rol van de echtgenote πŸ’πŸ™

Richt je op je rol als echtgenote
Ik las net een stukje opnieuw over hoe een Godvrezende vrouw als een prachtige bloem is die de glorie van God weerspiegelt. Het gaat allemaal om die bediening als echtgenote. Volgens Martha Peace, wordt een vrouw pas echt een schitterende weerspiegeling van God als ze zich volledig richt op haar rol als echtgenote.

Iedere bloem kan bloeien als zij door Gods hand wordt geleid. Het is de verantwoordelijkheid van een vrouw om te leren haar vertrouwen te stellen op Gods trouw en Zijn woord - om te doen wat Hij zegt. Ze kan worden wie Hij wil dat ze wordt, als ze doet wat Hij wil dat ze doet. Er is geen andere manier. Martha Peace [1]Twintig of dertien kenmerken? πŸ€”πŸŒΌ
Martha vertelt dat God in Spreuken 31:10-31 twintig karaktereigenschappen van een Godvrezende vrouw. Daarna deelt ze een diagram met niet twintig maar dertien kenmerken. Foutje? Ik vind 13 wel genoeg hoor.

13 keer de godvrezende vrouw πŸ™πŸ’«
 1. is te vertrouwen
 2. is vriendelijk
 3. zij vreest de Heere
 4. is gezegend door haar kinderen
 5. is zorgvuldig
 6. is geprezen (alweer)
 7. is niet bang
 8. werkt met haar handen
 9. is wijs
 10. is respectvol naar haar man
 11. is goed voor haar man
 12. is van onschatbare waarde
 13. is gul

Houd je aan de kenmerken uit Spreuken 31 πŸ™Œ✨
Iedere vrouw, die de kenmerken kent (uit Spreuken 31) en zich eraan houdt, kan een godvruchtige echtgenote worden, een Godvrezende vrouw. Haar bediening kan groeien onder de voedende hand van een trouwe en liefdevolle God. Martha citeert uit 2 Petrus 1:

Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en deugd. (2 Petrus 1:3)Kenmerken versus realitei
t πŸ™Œ❌
De kenmerken van een Godvrezende vrouw die Martha Peace benadrukt, zijn in mijn optiek niet universeel. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken want anders zou een deel van de getrouwde vrouwen niet als godvrezend gezien kunnen worden. Ik heb daarom moeite met deze rij van 13 eigenschappen. Ik neem ze niet klakkeloos over. Hierin neem ik wat afstand van Martha Peace. Jij?

Sommige vrouwen worden niet geprezen door hun kinderen, sommigen vrouwen zullen geen kinderen ontvangen, er zijn vrouwen die niet alleen met hun handen werken en er daarnaast ook vrouwen die angsten ervaren. 

Volgende keer: Martha's oproep tot gebed
πŸ™πŸ“–
Ik kan niet wachten om verder te gaan met mijn review, maar voordat ik aan hoofdstuk 2 begin, wil ik het absoluut over Martha's oproep tot gebed hebben. Wat denk jij? Als je iets oprecht meent, kun je er dan vanuit gaan dat God je gebed zal beantwoorden? Dat is wat Martha zegt.

Waarom wel: πŸ€”✅ 
Waarom niet: πŸ€”❌

Tot de volgende keer!

[1] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

maandag 26 juni 2023

Op ontdekking met Martha Peace: vrouwelijke roeping ontrafeld?

Muurvast op pagina 22
Tot gisteren zat ik muurvast op pagina 22 van "De godvrezende vrouw", en ik moet eerlijk zeggen, Martha Peace de schuldige is! Zij zegt dat mijn man, op basis van Genesis 2:18, mijn belangrijkste bediening moet zijn. Na de Heere. Dus besloot ik Genesis 2:18 te bestuderen.


3 keer lezen over Eva 
Maar toen herinnerde ik me opeens dat ik er al over geschreven heb. Klik maar op het zonnige geel en je kunt het het fijn gaan lezen en bestuderen met de Bijbel opengeslagen bij Genesis 2:18
De grappige reactie van mijn man
Vorige schreef ik het citaat van Martha Peace op een briefje om er foto's van te maken. Toen mijn man het briefje in het voorbijgaan zag liggen, zei hij lachend: Verwacht je serieus dat ik dit van jou ga eisen? Dat zou ons geluk niet bepaald bevorderen! 

Tip: Vergroot de video anders zie je de letters niet πŸ™ˆπŸ˜„  


Ontdekkingen uit de Bijbelverklaring van Matthew Henry
Inmiddels is het anderhalve week verder en las ik mooie dingen in de Bijbelverklaring van Matthew Henry. [1] Ik deel er een paar citaten uit 

 • Indien er slechts één mens in de wereld was, welk een droefgeestige mens zou dat moeten zijn. Volstrekt eenzaamheid zou een paradijs in een woestijn veranderen, een een paradijs in een kerkerhol.
 • God had genadig medelijden met de eenzaamheid van Adam: het is niet goed dat de mens alleen is. Er was een hogere wereld van engelen en een lagere wereld van dieren, en tussen die twee was de mens geplaatst. Omdat er geen wezens waren van zijn eigen aard, niemand waarmee hij vertrouwelijk kon omgaan, kon met recht gezegd worden dat hij alleen was. En God zei: 'Het is niet goed dat hij zo alleen blijft.' 
 • Het is niet goed dat hij zo alleen blijft. Het is niet liefelijk of behaaglijk voor hem, want de mens is een sociaal wezen.

 


 • Adam werd eerst gevormd, gevolgd door Eva. In 1 KorinthiΓ«rs 11:7 staat dat de vrouw de heerlijkheid van de man is. De man is het hoofd en zij is als een kroon, een kroon voor haar echtgenoot en een prachtige manifestatie van de zichtbare schepping. Terwijl de man gevormd was uit aards materiaal, was de vrouw nog verfijnder, een stap verder verwijderd van de aarde. Matthew Henry


De stem van Martha Peace: overwegingen en twijfels
Het is goed om de visie van Marta Peace te verkennen. Als ik naar Genesis 2 kijk zie ik geen directe aanwijzingen dat de vrouw ondergeschikt is aan de man of dat Adam de belangrijkste bediening was van Eva. In plaats daarvan onthult Genesis een andere waarheid: mannen en vrouwen zijn samen geroepen als rentmeesters over de aarde. πŸ‘¨ Adam kon het werk best alleen af maar hij was eenzaam. In Zijn goedheid gaf God Adam zijn Ezer Kenegdo. Uniek gemaakt: een perfecte match.

20 eigenschappen van een Godvrezende vrouw
Vandaag kwam ik aan bij de 20 eigenschappen van een Godvrezende vrouw. Stel je eens voor: een prachtige bloem die straalt in het zonnetje. Nou, een Godvrezende vrouw straalt de glorie van God uit door haar houding en daden. Wat maakt haar zo bijzonder? Juist, dat vind je terug in die 20 eigenschappen genoemd in Spreuken 31

 
Zoals een prachtige bloem in het licht van de ochtendzon de glorie van Gods schepping weerspiegel, zo weerspiegelt een Godvrezende vrouw Gods glorie door haar houding en daden. Wat wordt de vrouw een heerlijk weerspiegeling van God als zij haar bediening als echtgenote ontwikkelt. Martha Peace [2]

Waarom blijf ik zo twijfelen?
Maar eh... ben ik het daar wel helemaal mee eens? Waarom blijf ik zo twijfelen. Tot snel! πŸ˜ŠπŸ‘‹

 πŸŒŸ Facebook groep

Twee leuke vragen

 1. Welke eigenschappen vind jij belangrijk voor een Godvrezende vrouw om Gods glorie uit te stralen. πŸŒΊπŸ’«
 2. πŸ€”πŸ’­ Ben je het eens met Martha Peace's perspectief  in het citaat onder de bloem, of heb je een andere kijk op vrouwelijke roeping?
---

[1] Matthew Henry, deel 1 van 9 uit vierde druk 1985, pagina 20 en 21.
[2] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521, pagina 25

donderdag 8 juni 2023

Hoe Martha Peace een godvrezende vrouw werd

Vandaag deel ik het inspirerende verhaal van Martha [1] over hoe zij een godvrezende vrouw is geworden. Wat me intrigeert is de gedurfde uitspraak die ze doet (blijf lezen tot het einde!). Zou deze uitspraak verband houden met het leven waaruit ze is gered? πŸ€” 

Benieuwd naar het antwoord?


Een zoektocht naar voldoening
Martha dacht dat trouwen en kinderen krijgen haar gelukkig zouden maken, maar het leven bleek ingewikkelder dan verwacht. Ze stortte zich in allerlei activiteiten, maar er ontbrak altijd wel iets. Ze voelde zich ongelukkig en straalde dat naar anderen uit.

Drank & overspel
Ze probeerde de stress te ontvluchten door te feesten en te drinken, maar dit bracht haar geen voldoening. Ze veranderde van baan, verhuisde en ontdekte een onverwachte passie voor lesgeven. Maar achter haar ogenschijnlijk perfecte leven leidde ze een geheim bestaan dat bestond uit drankmisbruik en overspel.

Van droomhuis naar nachtmerrie
De verbouwing van hun droomhuis werd een nachtmerrie door een oplichter. Haar huwelijk begon scheuren te vertonen. Het lukte haar niet om te breken met wie ze was geworden. Angst sloop haar leven binnen en op den duur leefde ze van de ene paniek aanval in de andere.  Alcohol hielp niet meer om de emotionele pijn te verzachten. Hoe zou ze ooit kunnen ontspannen uit de greep van paniek en depressie? Ze dacht na over suicide maar angst voor de hel weerhield haar ervan. 


Bijbel lezen
Op een avond, terwijl ze Johannes 14 las, stuitte ze op de woorden van Jezus: "En wat je ook zult vragen in mijn naam, dat zal Ik doen..." Ze schudde ze ongelovig haar hoofd en zei: "... dat is niet waar!" Ze had Jezus al zo vaak gesmeekt om haar angst weg te nemen en haar huwelijk te redden; Hij had het niet gedaan.

God is "real"
Ze las daarna het vers in de context: "En wat je ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht." Plotsteling begon er iets te veranderen vanbinnen.

Citaat uit video:

Op dat moment begreep ik echt niet wat er met me gebeurde. Maar God opende mijn hart, zodat ik mijn zonden zag en dat was schokkend. Ik had het nog nooit zoiets ervaren en begon te bidden. Ik noemde al mijn zonden één voor één op en vroeg de Heer om ze te vergeven: een lange lijst vol schandelijke dingen. Toen ik niets meer kon bedenken om te belijden, zei ik tegen Hem: "Nu begrijp ik dat U "real" bent, dat Uw woord waar is en nu vraag ik U: neem alstublieft mijn angst weg." Ik aarzelde even, want als Hij dat niet zou doen, wist ik dat ik snel in een psychiatrische instelling zou belanden. Toen ging ging ik weer door met mijn gebed en zei: "Of U dat nou doet of niet, U beslist hoe ik mijn leven mag gebruiken om U het meest te verheerlijken. In Jezus naam bid ik dit, amen.

Een nieuwe Martha
Ze sloot haar Bijbel en viel doodmoe is slaap. De volgende ochtend werd ze wakker met een gevoel van vrede en besefte ze dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Eindelijk had ze gevonden waar ze wanhopig naar op zoek was: Jezus Christus als de centrale leidinggevende in haar leven. Ze werd een "nieuwe" Martha!
 Mijn leven is enorm veranderd door wat ik door de jaren heen geleerd heb hoe je een godvruchtige vrouw kunt zijn. Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik nu een volmaakte echtgenote ben. Dat ben ik natuurlijk niet, maar God heeft mij wel een diep verlangen gegeven om de vrouw te worden die Hij wil dat ik ben. Ook al faal ik soms, Hij is bezig om mij in die richting te boetseren.

Martha's Missie

 • God gaf haar een πŸ“– passie voor de Bijbel.
 • Ze voelde een 🌟 verlangen om jongere vrouwen te onderwijzen.
 • Haar missie was om hen te leren over de godvrezende vrouw πŸ™ die in de Bijbel wordt besproken.

[1] dit is samenvatting van video en wat ze zegt in hoofdstuk 1 van het boek.

----

Martha's gedurfde uitspraak
Voordat ik deze blogpost afsluit, wil ik graag de gedurfde uitspraak van Martha Peace met je delen. Laat me even citeren:

"Gods wil voor elke christelijke echtgenote is dat haar man haar belangrijkste bediening is. Na haar persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus is er niets wat een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Een vrouw moet haar tijd en energie als eerste aan haar man geven, zodat hij niet aan het eind van de dag met de restjes hoeft te doen."


Maar hΓ©, waar haalt Martha deze overtuiging vandaan? πŸ€” In mijn volgende blogpost ga ik dieper in op de bron van haar standpunt. Blijf mijn blog dus volgen voor een verrassend vervolg! ✨πŸ“š

2 vragen bij het verhaal van Martha
 1. πŸŒŸπŸ˜‡ Welk woord beschrijft Martha's transformatie van ongelukkig en gebroken naar godvrezend en waarom?
 2. πŸ‘ Wat spreekt je het meest aan in Martha's uitspraak op het eind? Of juist niet.
🌟 Facebook groep

woensdag 31 mei 2023

DE GODVREZENDE VROUW door Martha Peace - inleiding

Afbeelding van de inleiding van mijn review van het boek 'De Godvrezende Vrouw' door Martha Peace."

Tweede kans voor DE GODVREZENDE VROUW 
Ik heb besloten om een blogserie te wijden aan het boek "De Godvrezende Vrouw". Dit boek stond me jaren geleden behoorlijk tegen. Ik ruilde het in voor een dikke trilogie van Francine Rivers. Maar onlangs las ik zowel positieve als negatieve reviews en werd mijn nieuwsgierigheid getriggerd. Dus, ik dacht bij mezelf: ik geef dit boek een tweede kans!

Grapjes en voorzichtige conclusie
Bij het eerste hoofdstuk van "De Godvrezende Vrouw" liep ik vast dus besloot ik de hulp van mijn man in te schakelen. Samen probeerden we het hoofdstuk te doorgronden. Eerlijk gezegd leverde het vooral grapjes op. In één van mijn volgende blogberichten zal ik er dieper op in gaan. 


Duimpjes omlaag of toch niet?
Op mijn WhatsApp status deelde bovenstaande foto van het boek - met duimpjes omlaag - en tot mijn verrassing reageerde M. met: "Die linkse heb ik ook. Vond het een heel fijn boek, hoewel het al jΓ‘ren geleden is dat ik het las." Dat zette me aan het denken. Wat was er voor haar zo fijn aan? En waarom kon ik het destijds niet waarderen?

Blogserie
Dus hier ben ik, klaar om het boek opnieuw te ontdekken en mijn gedachten erover te delen in een blogserie.

Afbeelding boe en bijbel bij de inleiding van mijn review van het boek 'De Godvrezende Vrouw' door Martha Peace

Ga mee op reis
Ben je nieuwsgierig geworden? Houd mijn blog dan goed in de gaten of abonneer je om geen enkele update te missen. Ga mee op reis terwijl ik de hoofdstukken van DE GODVREZENDE VROUW één voor één naast Gods Woord leg. 

πŸ“šπŸ‘©‍πŸ’Ό Heb je dit boek ooit gelezen?
πŸ€” Wat sprak je aan in dat boek en wat stootte je juist af? 
🌟 Facebook groep