maandag 26 februari 2024

Kritische Blik op Martha Peace's Huwelijksdynamiek 🎈

🎈 Geen liefdesballonnen hier! Martha Peace prikt ze lek in hoofdstuk 5 en brengt je meteen naar de kern: het aanpakken van elkaars zonden. Daar gaat deze blog over en aan het einde weet je precies hoe ik hierover denk. 💭


Gods doel voor het huwelijk
Het doel van het huwelijk is volgens Martha Peace het hebben van eenheid, die wordt gekenmerkt door het hebben van een geestelijke en fysieke band die God verheerlijkt. Hoe je dat voor elkaar kijgt? Martha geef 4 tips. Ik deel ze hieronder

4 tips om Gods doel met je huwelijk te bereiken
1. Maak je huwelijk tot een zaak van gelovig gebed.
2. Omarm een Bijbelse levenswijze.
3. Neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor tekortkomingen en bekeer je.
4. Onderwerp je aan je man en neem deel aan wederzijdse heiliging.

De laatste twee punten krijgen alle aandacht in dit hoofdstuk, alsof ze de sterren van de show zijn. De eerste twee punten worden een beetje afgescheept. Ze spelen een kleine rol (10 zinnen)

~~~~<💚>~~~~
👨 De man is de geestelijke leider van het gezin en 'mede-erfegenaam van het eeuwige leven'. Hij moet zijn vrouw helpen om te groeien en rijpen als een christen (1 Petrus 3:7) *
👩 De vrouw is een 'hulp tegenover hem' en zij moet haar man dan ook helpen en ondersteunen in zijn geestelijke groei (Genesis 2:18) * 

 


Wederzijdse Heiliging
Dit klinkt nobel, maar Martha laat genoemde bijbelteksten los en stapt gelijk over op het concept van "Wederzijdse Heiliging". 

Een groot gedeelte van die progressieve heiliging is jouw werk omdat jij verantwoordelijk bent voor je groei in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. Jij bent verantwoordelijk voor het najagen van de liefde, het bedenken van de dingen van de Geest, (namelijk datgene wat God verlangt), het wegvluchten van hoererij en het oefenen van jezelf in godsvrucht. Er is veel werk te doen in een huwelijk om meer zoals Christus te worden en God zal je hierin helpen, Hij zal je in staat stellen om geestelijk te groeien door de kracht van de Geest.*

Progressieve heiliging = elkaar terechtwijzen
Dit gezegd hebbend maakt Martha pats-boem 💣 de oversteek naar het vermanen van elkaar. In het boek staat op bladzijde 63 een tabel hierover en ze benadrukt dat het er bij die "Wederzijdse Heiliging" vooral gaat over hoe je op de juiste wijze terechtwijzingen geeft  (ontvangt over en weer).

Martha's richtlijnen
Daar zijn specifieke richtlijnen voor en die genoemd worden in Mattheus 18:15 en Galaten 6:1.
⚠️ Waarschuwing: Hoewel Mattheüs 18:15 en Galaten 6:1 belangrijke principes van correctie en verzoening belichten, richten ze zich niet specifiek op het huwelijk en het terechtwijzen of vermanen binnen die context.


Martha dwaalt af
Verliest Martha Peace de focus? Negeert ze haar verwijzing naar 2 Petrus 3:18?  Dit verzen gaat niet over het vermanen en aanwijzen van elkaars zonden. Genesis 2:18 zwijgt er ook over.

1 Petrus 3:7 - de rol van de man Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.


Hoe reageren op correcties?
Als kers op de taart deelt Martha Peace 6 stappen hoe je moet te regeren op correcties binnen het huwelijk:


6 stappen om op correcties te reageren

🤔 Neem de tijd om na te denken over wat je man je vertelde
📖 Onderzoek de Schriften om vast te stellen wat de zonde is en hoe je die je ‘af moet leggen’
🗣️ Vraag je man om enkele specifieke voorbeelden te geven van hoe je beter op zijn terechtwijzing had kunnen reageren.
🙏 Belijd je zonde
🌱 Laat de vrucht van bekering zien
🚫 Rechtvaardig of verdedig jezelf niet

~~~~<💚>~~~~

Waar is de liefde?
Ik ben het niet eens met Martha Peace's. Haar focus op vermanen lijkt de warmte en steun tussen partners volledig te ondermijnen. Laten we realistisch zijn, een gezond huwelijk draait niet om regels en correcties, maar om liefde, begrip. Ik wil niet alle liefdesballonnen lek prikken.

💓 Waar is de liefde in hoofdstuk 5 van het boek De Godvrezende Vrouw?


👉 Wat betreft de vrouw als helper zie: Waarom had de mens een helper nodig

📝 Coming soon: Wat 1 Petrus 3:7 wèl zegt over de man in het huwelijk! 🎈✨ Mis het niet. Blijf op de hoogte! 📖💑

---
* Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

maandag 22 januari 2024

Een zieke man is als een extra kind

Kijk wat ik hier heb gevonden!" zei mijn man enthousiast terwijl hij gaf me de uitgescheurde pagina uit een magazine gaf. "Dit lijkt wel iets voor jouw blog." Ik nam het aan, las het door en lachte. "Oh ja, hier moet ik echt over schrijven."

Het gaat over tegeltjeswijsheid: "Een zieke man is als een extra kind." A. onthult bij dit tegeltje een familietraditie. [1]

In mijn eigen woorden samengevat:

Wanneer haar vader vroeger ziek was, volgde hij direct een aspirine-ritueel, met strepsils en een stoomsessie boven een pannetje. Bij identieke klachten snoot haar moeder alleen haar neus en ging gewoon door. A. zegt dat haar man en twee volwassen zoons nu datzelfde gedrag vertonen. Bij de lichtste verkoudheid duiken ze in een dampend bad, rapporteren elke dertig minuten uitvoerig over hun kwalen en smeken om bovenmatige aandacht. En dan willen ze ook nog hoestdrank, een warme kruik en wat lekkers. En een moeder staat natuurlijk paraat. A. geniet stiekem van het zorgen voor haar eigenzinnige clan. Wanneer ze dit fenomeen met andere vrouwen bespreekt, knikken ze instemmend: "Een zieke man is als een extra kind." 


Het triggerde me enorm en ik zou tegen A willen zeggen: Wanneer jij ze zo pampert, laat ze dan alsjeblieft niet in hun hemd staan in een christelijk magazine. 

Mijn vragen
 1. Waar blijft de ruimte voor de kwetsbaarheid van de man? 
 2. Waarom zou hij niet gewoon kunnen zeggen dat hij zich niet lekker voelt en een pilletje wil
 3. Waarom zou het als positief moeten worden beschouwd dat de vrouw en moeder doorgaat ondanks een griep?

Grappig? Mwah...
Het stukje in het magazine lijkt misschien grappig voor vrouwen die gewend zijn zichzelf weg te cijferen. Nuchter bezien is het gewoon onhandig artikel; generaliserend wat betreft man/vrouw.


De werkelijkheid van het leven naast een zieke partner voelt anders. Ondanks alle uitdagingen biedt het gouden momenten en mogelijkheden tot groei. Ik zou die periode van 3 jaar dat mijn man worstelde met zijn tweede burn-out niet willen missen maar ik houd er rekening mee dat andere mensen het niet zo ervaren. 

Niet mijn familiewijsheid
En wat als je volwassen kind depressief is? Aaaah, als ik te lang inzoom krijg ik steeds meer vragen naar aanleiding van dit artikel en dat wil ik niet. Het was gewoon een leukigheidje van het magazine toch? Familiewijsheid staat erboven. Eh... niet mijn familiewijsheid.

Extra kind?
Laten we eerlijk zijn, een zieke man of zoon als een extra kind zien, zegt meer over de denkwijze van de vrouw dan over de man, die gewoon toegeeft dat hij zich ziek voelt. Ik vind dat iedereen wat liefdevolle zorg en begrip mag hebben als het niet lekker gaat. 

---

 1. Heb jij ook wel eens ervaren dat iets wat niet zo bedoeld was, toch onverwacht pijnlijk was? 
 2. Wat zijn jouw gedachten over de "zieke man als een extra kind" situatie?

[1] RDMagazine - editie 2

vrijdag 12 januari 2024

Is Martha's Huwelijksmodel Bijbels?

Wow, wat ingewikkeld: de drie-eenheid als huwelijksmodel. De Bijbel heeft het er niet expliciet over maar Martha Peace leert het je graag. Ze vindt dat echtgenoten op de een of andere manier lijken op God de Vader, terwijl vrouwen op Jezus zouden moeten lijken. 

Drie-eenheid als Huwelijksmodel
Ook deelt ze een citaat van Robert Thomas [1] om iets uit te leggen over het patroon binnen de drieenheid (dat model staat voor het huwelijk). 


De Drie-eenheid is een relatie waarin drie eeuwige personen, die elk volmaakt van karakter zijn en volledig gelijk in wezen, macht en glorie, elkaar kennen en elkaar op tedere en volmaakte wijze liefhebben, ten behoeve van het welzijn van de ander, binnen de context van eeuwige toewijding. Wanneer zij besluiten een doel te stellen en te bereiken, met als reden orde en beheer, onderwerpen God de Zoon en God de Geest zich vrijwillig aan God de Vader, om zo volgens hun volmaakte plannen te functioneren. Als zij samenwerken, zijn ze volledig verenigd in verlangen, gedachte en daad, totdat het doel is bereikt.* 
Liefde, Nederigheid en Eenheid
Op pagina 52 en 53 moedigt Martha haar lezers aan, om te streven naar een relatie die volgens dit patroon verloopt. De nadruk ligt op het feit dat zo'n relatie wordt gekenmerkt door een soort van goddelijke liefde, nederigheid en volmaakte eenheid. In de praktijk beteeknt dat, dat een vrouw bereid moet zijn om te lijden, zelfs in situaties waarin ze onrechtvaardig behandeld wordt.

Je doet slechts je plicht
Martha Peace, zeg je dat echt? Ja, zegt ze, dat is echt zo:

Als jij je op God richt en verlangt naar een normale relatie met je man, moet je zowel denken en doen zoals Christus. Om dit doel te bereiken, moet je motivatie veranderen van 'Wat krijg ik ervoor?' naar 'Wat kan ik geven?' Je moet dus geen dankbaarheid en erkenning verwachten. Je doet slechts je minimale plicht voor God. Jezus vergeleek ons met een slaaf die alleen deed wat hij doen moest: 

Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: "Wij zijn onutte slaven want wij hebben slechts gedaan wat wij moetsen doen. (Lukas 17:10) *Blijf kritisch 
Voor alle duidelijkheid: er bestaan verschillende interpretaties van teksten uit Bijbel, Niet alle gelovigen vinden dit huwelijksmodel bijbels. Blijf kritisch op wat je leest, vooral als het gaat om onderwerpen waar de Bijbel niet expliciet over spreekt.

Efeziërs 5:21–33 vs. Martha Peace
Ik kijk liever naar Efeziërs 5:21–33. Paulus doet het anders dan Martha Peace. Hij gebruikt de relatie tussen Jezus en de gemeente om bepaalde aspecten van het huwelijk te belichten. Wat voor relatie? Een liefdevolle, trouwe, ondersteunende, opofferende connectie tussen Christus en Zijn gemeente  

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Bron: brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze


Geen drie-eenheidsmodel toch?
Voor mij persoonlijk is dit Bijbelgedeelte minder ingewikkeld, en er wordt niet gesproken over "de Drie-eenheid," als model. Hoewel...


... hoewel een man als Stuart Scott dat dan weer anders ziet. En hij is de man die in dit hoofdstuk genoemd wordt in de kleine lettertjes. Martha heeft zijn ideeën verwerkt in dit hoofdstuk. 

Wie is dr. Stuart Scott?
Dr. Stuart Scott, hoogleraar Bijbelse Counseling aan The Master’s University, heeft meer dan 35 jaar ervaring in counseling en pastoraat. Hij doceert ook aan The Southern Baptist Theological Seminary en is Fellow bij de Association of Certified Biblical Counselors (ACBC). 📚

Citaten van Scott
Hij schreef boeken en eentje daarvan is vertaald naar het Nederlands: De Godvrezende Man. Twee citaten uit dat boek (Engels omgezet naar simpel Nederlands)
 • 😳 Soms moet een vrouw duidelijk worden bijgestuurd ... Je moet beoordelen of ze zwak, bang of moeilijk te sturen is en daarop gepast reageren.
 • 😡 Soms leert een vrouw niet van correctie, maar blijft ze afdwalen. Een herder van echte schapen doet er alles aan om de schapen te helpen leren wat het beste voor hen is. Als mensen mogen we nooit fysiek geweld gebruiken tegen onze vrouwen! Mannen, het is absoluut verboden om onze vrouwen te slaan of pijn te doen. 

Wat is jouw mening over hoe Martha Peace het huwelijk beschrijft in 'De Godvrezende Vrouw'? Vind je ook dat ze soms meer neigt naar 'De Manvrezende Vrouw' omdat de focus op Christus ontbreekt? Benieuwd wat jij ervan vindt.

Volgende keer 
🍫💐 Martha Peace over hoe 't huwelijk meer is dan bloemen en chocolade. Ontdek hoe we elkaars zonden aanpakken! 📖✨

[1] Overgenomen door Martha Peace van Robert Thomas, New American Standard Exhaustive Concordance of the Bible.
---
* Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

🔍 Gerelateerd: 3 vragen over de drie-eenheid, gezag en gehoorzaamheid 

vrijdag 15 december 2023

Waarom maakt Martha Peace me zo moe?

Martha Peace legt de lat zo hoog. Ze laat me constant op mezelf zien. Ik ben moe van Martha Peace; van haar boek. Als je mijn bericht tot het einde toe leest begrijp je beter wat ik bedoel.


We zijn allemaal zondaars
In Hoofdstuk 3 legt Martha eerst uit dat we allemaal zondaars zijn. 

Martha Peace:
 • Het lukt onszelf niet om onszelf te verlossen maar de zondeloze Jezus Christus voorzag in een middel om aan Gods rechtvaardige eis tegen de zonden te voldoen. Hij verrichtte al het werk voor de verlossing van de mens.
 • Als je wilt dat je zonden vergeven worden, kun je op dit moment berouwvol je hoofd buigen voor God en Hem vragen om je ziel genadig te zijn. Belijd je zonden en neem Jezus aan als jouw Heere en Meester.
 • Als je een christen bent, wat een vreugde is het dan om te weten dat je zonden vergeven zijn. Naast te weten dat je zonden vergeven zijn moet je ook weten hoe je afrekent met zonden uit het verleden en  met de zonden van vandaag
 • God heeft Christus aan ons gegeven, maar wat is onze verantwoordelijkheid? Het is aan ons om berouw te hebben. Het kost tijd en veel energie om dat te ontwikkelen. Dit is een proces van ijver

Hoe verander ik mezelf?
Hoe moet ik als vrouw dat doen? Martha Peace zegt dat ik mezelf dat "proces van ijver" telkens grondig moet analyseren. Deze introspectie omvat het ontdekken van zondige patronen in mijn denken en het veroordelen van mezelf en mijn mislukkingen. Om het vervolgens beter, nog beter, nog veel beter te doen. 
Focus op gedachten
Martha focust vooral op bepaalde zondige gedachten die een vrouw kan hebben naar haar echtgenoot toe. [1] Bijvoorbeeld:

1. Ik kan het niet
   - Het is zonde om te denken: "Ik kan deze spanning niet aan." 😔
   - In plaats daarvan moet de vrouw denken: "Ik kan deze spanning wel aan, want meer dan een menselijke verzoeking is me niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat ik verzocht wordt boven wat ik aankan." 

2. Laat me even met rust
   - Het is zonde om te denken: "Ik wou dat mijn man me even met rust liet." 
   - In plaats daarvan moet je denken: "Dank U, Heere, voor een man die bij mij wil zijn." 


Citaat Marta Peace

Het veranderen van zondige gedachten begint met het herkennen van gedachten die egoïstisch, liefdeloos en wraakzuchtig zijn. Als je beseft dat jouw gedachte verkeerd is, belijd het dan aan God. Aangezien berouw hebben betekent dat jij je denken verandert, is het proces van berouw niet compleet totdat je de gedachte vervangt door een godvruchtige, juiste gedachte. Dan pas heb je een zelfzuchtige gedachte 'afgelegd' en jezelf 'bekleed' met een gedachte die God eer bewijst. *

Ik ben het niet eens met Martha Peace als het gaat om het proces van berouw want...

📖  De Bijbel leert dat berouw ons naar Christus leidt.
🙌  En Christus begeleidt ons als gelovigen in het doen van daden die Hem blij maken, want het is God Zelf die in ons werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
💞 Als we struikelen, helpt Hij ons, zonder ons te confronteren (zoals Martha doet) met het idee dat onze reis van berouw niet compleet is.  
🌱 Ons leven met God is er eentje van voortdurende groei, waarbij Hij ons liefdevol bijstaat.

Moe van Martha Peace (en mooi artikel)
Ik word moe van de Martha Peace. 😓 Ik vind haar niet pastoraal. Ik mis empathie en het valt me op hoe rationeel en generaliserend ze het leven met God beschrijft. Ik worstelde me door dit hoofdstuk heen en het trok me naar beneden beneden. Totdat ik gisteren een artikel las op de site van 'Open The Bible'. [2]

Daar stond: "Om je zonde te verslaan, zie op Jezus." 


Citaat uit artikel:

Als je je te veel richt op je zonden, zul je constant rennen alsof iemand je op de hielen zit. Je blijft over je schouder kijken en kunt zelfs ingehaald worden. Om de race te winnen, moet je je richten op het doel - maar dat doel is niet simpelweg het verslaan van je zonden. Het echte doel is Jezus Christus, die ze al heeft overwonnen. 

Dus leg jezelf in de handen van Jezus. Wees bewust en doelgericht in het volgen en aanbidden van Hem in alles. Vraag om Zijn hulp. Blijf onophoudelijk bidden. Zet je volledig in om Hem na te volgen in alles wat je doet, want Hij, niet jij, overwint de zonden.


Proef je het verschil? 

Snap je waarom Martha Peace me zo moe maakt? Zij laat me steeds naar mezelf kijken, in plaats van naar Jezus. 🙄

Volgende keer 
Is de Drie-eenheid het ultieme huwelijksmodel? 🤔 Martha Peace hint hiernaar in hoofdstuk 4. Nieuwsgierig? Houd mijn blog in de gaten

[1] Martha Peace hanteert haar eigen kritische bril als het gaat om het beoordelen van gedachten als zonde. Hoewel ik haar standpunten de ruimte geef in mijn citaten, kan ik me niet volledig vinden in haar visie. 
---
*  Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

© 2023 Aritha. Alle rechten voorbehouden.

woensdag 27 september 2023

Vrouwen worden eerder misleid, daarom!

Houd in gedachten dat je nooit zult zijn wie je bent totdat jij je in Gods plan schikt, door je onder het gezag van je man te plaatsen. Martha Peace 


Vrouw heeft geestelijke bescherming nodig
Martha Peace benadrukt dat vrouwen een geestelijke 'bedekking' nodig hebben in de vorm van het gezag van haar man. Ze zegt dat er minimaal 3 redenen in de Bijbel staan waarom de vrouw die bescherming nodig heeft

Martha Peace: 3 redenen waarom de getrouwde vrouw bescherming nodig heeft 
 1. De invloed die de wereld over haar heeft: Een vrouw wordt vaker op een subtiele, onbewuste manier beïnvloed. God wil haar tegen deze geestelijke invloed beschermen door het gezag van haar man, als haar spirituele 'bedekking'. 1 Johannes 2:12
 2. De duivel: De satan is tegen alles wat God heeft ingesteld en probeert het huis en de rol van de vrouw te ondermijnen. Gelooft zij niet dat God het gezag aan haar man heeft gegeven om haar hiertegen te beschermen, dan begeeft zij zich buiten Gods wil en heeft zij Bijbels gezien niet alles gedaan waarmee zij stand kan houden Efeze 6:10-11,13
 3. Misleiding (want vrouwen worden vaak eerder misleid): Niet Adam is immers misleid, maar Eva is toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Daarom moet de vrouw beschermd worden door het gezag dat de man over haar heeft, als haar spirituele 'bedekking'. 1 Timotheus 2:12-14


Sarah en Joëlle over geestelijke 'bedekking' 
Sarah en haar vriendin Joëlle zitten gezellig in de achtertuin te kletsen over van alles en nog wat. Zelfs over boeken. 

"Weet je wat ik laatst las in dat boek van Martha Peace?" vraagt Joëlle vol enthousiasme. "Ze zegt dat wij vrouwen een soort geestelijke 'bedekking' nodig hebben. En dat God dat geeft door het gezag dat onze mannen. God is zo goed dat Hij hierin voorziet."

Sarah trekt haar wenkbrauwen op en zegt, "Nou, als ik mijn man vertel dat hij mijn geestelijke 'bedekking' moet zijn, gaat hij vast denken dat hij een soort magisch paraplu is. Pfff...

Joëlle tuurt naar de koffiemok in haar handen. "Sja, eerlijk gezegd heb ik ook geen idee waar het in de Bijbel staat maar ik vind het wel mooi klinken dat het zijn rol is:mij beschermen."

Sarah knikte. "Ik pak de Bijbel erbij om te kijken hoe Gods bescherming van Zijn kinderen. Check, check!"

--- 

Als jij je onder het gezag van je echtgenoot staat, plaats jij jezelf eigenlijk in de veiligste positie die er is - onder Gods wil. God houdt van jou en Hij is goed. Je hoeft niet bang te zijn want er zijn veel aanvullende voorzieningen die God geeft om jou te beschermen. Martha Peace 

 


Ondanks de gebreken van de echtgenoot, heeft God ervoor gekozen om de vrouw onder het gezag van haar echtgenoot te plaatsen. - Martha Peace ☂️

--- 

Sarah en Joëlle over geestelijke bedekking (2)

In het stille donker van haar slaapkamer licht Sarah's telefoon op en klinken er een paar vertrouwde bliepgeluidjes. Pfff, wie appt er nou zo laat? Ze komt overeind en ziet het bericht van Joëlle: "Hey Sarah, wilde ff zeggen, dat ik er met m'n man over gepraat heb over wat Martha Peace zegt."

Sarah glimlacht. Ze pakt haar telefoon nu helemaal in haar hand en tikt terug: "Oké, wat zei hij?"

Joëlle typt snel: "Hij zegt dat 'hoofd zijn' in de Bijbel eigenlijk meer over de relatie gaat dan over autoriteit. Het lijkt op een lichaam-en-hoofd-ding, niet op een baas-ding. Een hoofd 'van' en niet 'over'. Snap je?  En dat Hij me niet an beschermen maar de Heer wel😊"

Sarah leest het bericht en tikt terug: "Oh mooi, Joëlle; ik app morgen trug, slaap bijna... 💤👍"
---

Vraagje over Paulus' paraplu van het gezag 
De symbolische betekenis van het gezag van onze echtgenoot doet denken aan een beschermende paraplu tegen de vijandelijke pijlen die op ons als vrouwen neerdalen! Waarom noemt Paulus deze allegorische paraplu niet in zijn beschrijving van de geestelijke wapenrusting?

dinsdag 5 september 2023

💡 Dit moet je weten volgens Martha Peace

Stel je voor dat ik je een stuk taart 🍰 beloof. Je verheugt je erop, maar dan zet ik een bord spruiten 🥦 voor je neer. Daar dacht ik aan toen ik aan dit bericht begon. Ik beloofde de vorige keer dat ik een iets positiever bericht zou schrijven. Iets in me zegt: sla maar over; zeg gelijk waar je het niet mee eens ben. Ik doe het niet. Dat zou net zo teleurstellend zijn als spruitjes in plaats van taart. 😔

Wat moeten vrouwen over God weten
Vandaag deel ik een selectie uit wat Martha Peace zegt dat wij als vrouwen over God zouden moeten weten. Je vindt het op pagina 30-32.


💡 Dit is wat je moet weten volgens Martha Peace [1]

1️⃣ God is genadig, rechtvaardig en ontfermend (Lees: Psalm 116:1,2,5)
Omdat God genadig en ontfermend is, is Hij bewogen met jouw worstelingen en met de pijn die je voelt. God zal op Zijn genadige manier met jou wandelen door alle omstandigheden die je ondervindt. Hij zal naar je luisteren als je het tot hem uitschreeuwt. Hij zal Zijn zorg over je uitstorten. Omdat God heilig is, zal Zijn zorg altijd goed en rechtvaardig zijn. Je kunt Hem volledig vertrouwen.

2️⃣ Gods kracht en begrip zijn oneindig (Lees: Psalm 147:3,5)
Omdat Gods kracht en begrip oneindig zijn, weet Hij wat je wilt, voelt, verlangt en nodig hebt. Hij overziet alle mogelijke opties. Er is geen grens aan Zijn inzicht. Dat stelt Hem in staat om vast te stellen wat het beste voor jou is en hoe jij Hem het meest kunt verheerlijken. Er is ook geen grens aan Zijn kracht om voor jou te zorgen. Hij kan je hart genezen, zelfs als het gebroken is.

3️⃣ God werkt doelgericht in jouw leven (Lees: Romeinen 8:28-29)
God belooft alle ervaringen van jouw leven, inclusief het kwaad dat jou werd aangedaan, ten goede te gebruiken 🙌

Ik deel deze 3 eigenschappen van God omdat ze zo mooi zijn. Klik op de gele linkjes en lees de Bijbelteksten in hun context: God is genadig, Zijn begrip is oneindig en als je Zijn kind bent, belooft Hij dat Hij alle dingen ten goede zal gebruiken. Geloof je dat?
---

🍰 Hoe voel je je wanneer je iets positiefs verwacht, maar uiteindelijk iets teleurstellends ontvangt, vergelijkbaar met taart verwachten en spruiten krijgen? Heb je ooit zoiets meegemaakt? 

Volgende keer 
En onthoud, de volgende keer krijg je spruitjes! 😄🥦

---

[1] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521

donderdag 27 juli 2023

Van klei naar kind: een theologische evaluatie van 'De godvrezende vrouw'

 Ik eindigde mijn vorige blog met:

Volgende blog: hoofdstuk 2 van 'De godvrezende vrouw' onder de loep. Eerlijk gezegd, ben ik nog niet helemaal positief. Jouw inzichten zijn welkom! Stay tuned voor een oprecht review! 
Beginnetje aan hoofdstuk 2
Vandaag maak ik een beginnetje. Ik ben nog steeds niet positief en ik denk dat ik weet waar dat door komt...

👇 Lees verder onder de foto.

🧐 Cultureel perspectief? 
Ik ben niet positief omdat ik niet mee kan gaan met de invalshoek waarmee Martha Peace vrouw-zijn benadert. Ze lijkt meer vanuit een cultureel perspectief te spreken dan rechtstreeks uit de Bijbel en daarnaast kijkt ze door de bril van gezag naar de vrouw. [1] Iets dat Gods Woord  zelf niet doet. Ik verwachtte dat het boek 'De godvrezende vrouw' dieper geworteld zou zijn in de Schrift. Maar ik ben vastbesloten om een eerlijk en grondig review te schrijven, waarbij ik zowel de sterke als zwakke punten van dit boek belicht.

😲 Nogal moralistisch
Het eerste dat me opvalt is Martha's nogal moralistische visie op God (en het dienen van Hem). Ze gaat daarbij uit van Romeinen 9:19-21

"U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?" Bron: HSV, hoofdstuk 9

God dienen i.p.v. dat Hij ons dient?

Martha Peace: De God van de Bijbel is de soevereinde, rechtvaardige en liefdevolle Heerser van de hele aarde en van Zijn schepsels. Hij is de allerhoogste God, Die een pottenbakker is en wij zijn Zijn klei. Wij moeten ons voor Hem buigen in nederige onderwerping en aanbidding. Onze kijk op het leven moet Godgericht zijn, niet zelfgericht, wij zijn hier om Hem te dienen, in plaats dat Hij er is om ons te dienen, Hij alleen is het waard om geprezen te worden, het is fundamenteel om te begrijpen wat jouw positie is als schepsel dat de Schepper kent, om alle misvattingen te verhelderen die je over God en Zijn beschermende autoriteit kunt hebben. [2]

🤔 Mijn visie op dit stukje:
 • Nadruk op plicht: Het gebruik van termen als "moeten", "nederige onderwerping" en "dienen" suggereert dat onze relatie met God voornamelijk gebaseerd is op plichtsgevoel en gehoorzaamheid. Hoewel gehoorzaamheid aan God zeker belangrijk is, kan een puur moralistische benadering de relatie met God reduceren tot een regeltjes-systeem, waarbij de nadruk ligt op menselijke inspanning om te voldoen aan Gods eisen om Hem te dienen.
 • Eenrichtingsperspectief: het stukje benadrukt dat wij hier zijn om God te dienen, in tegenstelling tot het idee dat God naar ons omziet en ons dient met Zijn liefde en genade. Het suggereert een eenrichtingsperspectief, waarbij de focus ligt op wat wij voor God moeten doen, in plaats van het begrijpen van Gods liefdevolle betrokkenheid bij ons.
 • Christus wordt niet genoemd: In de tekst wordt weliswaar gesproken over "De God van de Bijbel", maar er wordt geen expliciete verwijzing gemaakt naar Jezus Christus als de Zoon van God. Het lijkt erop dat de tekst voornamelijk spreekt over God als Schepper en Heerser, zonder de unieke rol van Jezus als Middelaar en Verlosser te benoemen.

Elke discussie waarin Zijn naam niet gehoord wordt, is zinloos. Calvijn, aangehaald door Elize M. Fitzpatrick [3]


Martha Peace: Het is fundamenteel om te begrijpen wat jouw positie is als schepsel dat de Schepper kent, om alle misvattingen te verhelderen die je over God en Zijn beschermende autoriteit kunt hebben.

🤨 In Christus zijn we...
Mensen en dieren zijn inderdaad schepselen geschapen door de Schepper. Maar als je  tot geloof gekomen bent, is dit een veel te eenzijdig omschrijving van je positie en identiteit. In Christus zijn we niet langer alleen maar schepselen die van Hem afhankelijk zijn, maar worden we deel van Zijn familie. We kregen een bijzondere positie: geliefde kinderen en erfgenamen van Gods genade en beloften. Het begrijpen van deze unieke positie is van groot belang. Zo bezien is Gods werkelijkheid dieper en mooier dan die van Martha Peace.

🌟 Onze daden een prachtige reactie
Je zou met de Bijbel als Gods leidraad tot deze omschrijving kunnen komen:
Het begrijpen van wie God is in Zijn Zoon Jezus Christus is fundamenteel voor Zijn kinderen. Wanneer we Zijn liefde, genade en vergevingsgezindheid omhelzen en groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus, vloeien goede werken daar op een natuurlijke manier uit voort. Onze daden zijn niet langer een plicht, maar een prachtige reactie op Zijn onvoorwaardelijke genegenheid voor ons. We worden daardoor geïnspireerd om anderen lief te hebben en te dienen. Goede werken zijn dus het gevolg van het kennen en begrijpen van wie God is in Jezus Christus.

💨 Tekst uit de context gehaald
Dat Martha Peace Romeinen 9:19-21 gebruikt laat zien dat ze deze teksten uit de context haalt. Dit is de echt bedoeling van deze verzen:

📖⚒️ In Romeinen 9-11 benadrukt Paulus de soevereiniteit van God en Zijn verkiezing van Israël als Zijn uitverkoren volk. Hij legt uit hoe dit past in Gods plan van genade en barmhartigheid voor alle volken. De metafoor van God als Pottenbakker wordt gebruikt om Zijn recht en macht over Zijn schepping te illustreren, maar het beschrijft niet specifiek de unieke relatie tussen de godvrezende vrouw en haar liefdevolle hemelse Vader. Om de theologische boodschap volledig te begrijpen, is het essentieel om de context van deze verzen te overwegen. Deze passage is niet direct verbonden met de persoonlijke relatie van de godvrezende vrouw met God.


Leestip
Heleen Vissers blogbericht:  Bijbelboek Romeinen 9-11 


3 mooie vragen over God dienen 🙏🤔💭
 1. Hoe beïnvloedt een eenzijdige visie op God onze relatie met Hem?
 2. Wat zijn de mogelijke problemen als we onze relatie met God en mensen voornamelijk benaderen als een plicht?
 3. Wat is het grootste verschil tussen een moralistische benadering van het christelijk geloof en een geloofsbenadering die is geworteld in Gods liefde en genade? 

📚🔍Volgende blog (hoofdstuk 2, deel 2)
In één van mijn volgende blogs zoom ik in op wat Martha Peace zegt over waarom getrouwde vrouwen bescherming nodig hebben Ik zal me vooral richten op enkele zorgwekkende aspecten die niet overeenkomen met wat de Bijbel zegt. 

Maar eerste een iets positiever bericht over wat de vrouw moet weten over God, zoals genoemd op pagina 30-32. Blijf dus op de hoogte! 🔍🌟

---

[1] Autoriteit en onderwerping zijn niet de focus van de Bijbel
[2] Met toestemming overgenomen uit: De Godvrezende vrouw ISBN: 9789079465521
[3] Boek: Because He Loves Me, pagina 198 over "the hope of the gospel"